Järvamaa Vabatahtlike Keskuse asutamine

Eile õhtul sain sellise rõõmustava teate, et KÜSK toetas Paide SRIKi taotlust Paide kogukonnakeskusse (Tallinna 9/11) Järvamaa Vabatahtlike Keskuse (JVK) rajamiseks!
Selguse huvides: JVK ei ole eraldiseisev organisatsioon, see on üks Paide SRIKi tegevussuundadest. Paide SRIK (Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus) on kodanikualgatuse korras loodud, ent olulisel määral Paide linnavalitsuse poolt rahastatav MTÜ. JVK omafinantseering tuleb samuti Paide SRIKi eelarvest Paide linnavalitsuse kaudu.

Mõte on siis selles, et taolise koordineerimiskeskuse kaudu koondataks maakonna vabatahtlikke töötajaid. Eks ole ka siiani toimunud talgud näiteks vabatahtliku töö vormiks. Aga võimalusi on palju rohkem, vaadake näiteks Vabatahtlike Värava veebi.

Keskuse mõte on aidata vabatahtlikel leida rakendust (MTÜd, ettevõtted) ja teistpidi ka vabatahtlike rakendajatel leida motiveeritud ja häid vabatahtlikke. Vabatahtlikud ei ole mitte sellised inimesed, kel pole oma vaba ajaga midagi pihta hakata, vaid nad soovivad toetada kogukonda/ühiskonda oma panusega ja saada ka väärt kogemusi/oskusi, mida läheb hiljem vaja kasvõi töö leidmiseks või ettevõtluseks alustamiseks aga miks ka mitte omaenda initsiatiivil mingi kodanikualgatuse käivitamiseks. Selleks oleks hea saada mõned koolitused, samuti nõu lepingute, üldiselt koostöö jms asjus. Vabatahtlik peab olema rakendatud ja seejuures kasulikul moel, et mõlemad osapooled koostööga rahul oleksid, ka selle tagamine on keskuse ülesandeks. Kavas on ka Järvamaa vabatahtlike kohta väikese juhendtrükise koostamine, andmebaasi käivimine jpm. Vabatahtlike tööga seondub ka kogukondliku raha, P.A.I. algatus. Keskuse tegevusse on kavas tõmmata mitmed kohalikud omavalitsused, samuti MTÜ-d üle Järvamaa.

Igatahes on nüüd keskus käima minemas. Päris esimesed tegevused algavad septembris, mille teisel nädalal toimub ümarlaud koostöö käivitamiseks. Mh on oodatud sooviavaldused keskuse koordineerija kohale kandideerimiseks (palgaline töö 2010 oktoober kuni 2011 mai).
Aitäh kõigile, kes olid abiks projektitaotluse kirjutamisel! :)

Rubriigid

Arhiiv