Mida me pakume

JVK küll peamiselt viib vabatahtlikke ja neile tegevust pakkuvaid ühendus omavahel kokku, ent kuna me tegutseme Paide kogukonnakeskuse majas, kus käib samuti hoogne vabatahtlik tegevus, siis tegelikult on ka siin pakkuda päris mitmekesist rakendust. Osa sellest on rohkem ühekordsete etetvõtmistega seotud, osa veidi alalisem tegevus.

Näiteks toimuvad meil aeg-ajalt talgud. Peamiselt tegeleme praegu Tallinna 9 ja 11 hoonekompleksi korrastamise ja pisut ka remondiga. Püüame seda teha nn säästva ehituse ja renoveerimise põhimõtetega kooskõlas, nii et kes tahaks panustada oma tööd ja aega kahte vanalinnas asuvasse ajaloolisse hoonesse ja saada pisut ka lisateadmisi selle kohta, on kindlasti talgutele teretulnud. Sama teretulnud on aga ka oma ala spetsialistid, kes aitaksid näiteks tagada selle, et ehitus- või ümberehitusprojektidest täpselt kinni peetakse või et tööohutuse nõuded oleksid järgitud. Muidugi ei pea kõik ehitama või renoveerima, vaja on tegeleda ka heakorraga ja talgulistele talguroa pakkumisega.

Aga mõned teised tegevused, kuhu ootame vabatahtlikke ning kus vabatahtlikud võivad omandada kasulikke oskusi või teadmisi, on pisut alalisemat laadi, näiteks:

 • Taaskasutuses ehitusmaterjalide kogumine ja müük – meil on läinud käima koostöö mitmete Euroopa partneritega, et vanu ja väärtuslikke ehitusmaterjali koguda, restaureerida ja taaskasutusse anda;
 • “Majatohtri” kaupluse töö korraldamine – hea võimalus saada väljaõpe ja kogemus säästval renoveerimisel ja restaureerimisel kasutatavate värvide, krohvide, õlide, vahade jm viimistlusmaterjalide või selleks sobivate tööriistade ja –vahendite kohta;
 • Renoveerimiskoolituste korraldamine, sh koolitustalgud vanalinnas – võimalus saada kontakte ja teadmisi renoveerimisvaldkonna spetsialistidelt ja panna proovile oma organiseerimisvõime;
 • Vabatahtlik muinsuskaitsealane tegevus – Paide vanalinn vajab kindlasti arendamist, hoonete seisukorral tuleb silm peal hoida, koguda soovitusi nende korrashoiuks, koguda hoonete ajaloo-alast teavet jms. See võib olla hea kogemus, kui eesmärk on hiljem muinsuskaitse valdkonnas tegutsema asuda;
 • Puidu- ja metallitöökoja tegevuse korraldamine – kogukonnakeskuses on üks päris hästi komplekteeritud puutöökoda, mis tuleks käiku saada: korraldada seal koolitusi ja seada sisse ka näiteks Paide elanikele võimalus oma tarbeks töökodasid kasutada. Siit võib samuti saada oskusi, kontakte ning võimaluse alustada päris tasuvate projektidega;
 • Kunstigalerii töö korraldamine – Paide oma galerii kogukonnakeskuses võiks olla kindlatel päevadel avatud ning galerist võiks külalistele näitusi tutvustada, samuti aidata galeriis näitusi korraldada;
 • Kodulehtede haldamine, IT-töö – meie tegevusega seotud kodulehed sisaldavad päris palju teavet, seda tuleks võibolla senisest tõhusamalt organiseerida, leida paremini töötavaid tehnilisi lahendusi jms;
 • Tõlketööd (inglise-eesti-inglise, saksa-eesti-saksa, soome-eesti-soome jne) – see puudutab nii Paide ajaloo kui vanalinnaga kui ka näiteks renoveerimisega või üldse kogu kogukonnakeskusega seotud teavet;
 • Welopargi (taaskasutuses jalgrattad) tegevuse korraldamine – seeprojekt on käivitaud 2011 suvell, oleme teinud korda mõned vanad jalgrattad ja laenutame Paides ja ümbruskonnas välja. Lähiajal kavatseme laieneda, abi on väga teretulnud;
 • Kogukondliku ajalehe toimetamine ja levitamine – praegu ilmub meil kord kuus ajaleht KoosOlek, sinna tuleb kirjutada või leida artikleid, uudiseid jms. Keda huvitaks veidi proovida sellist vaba ajakirjaniku tööd, siis tulge proovima;
 • Projektitegevus (projektide kirjutamine ja haldamine) – kel projektikirjutamises kogemusi – olete väga oodatud :)
 • Väliürituste korraldamine (laadad, töötoad jms) – see on lihtsalt tore kogemus: tuua suured massid kokku laadale, töötubadele, kontserditele jms. Meil on pisut kogemust, abikäsi ja palju ruumi selle jaoks;
 • Kohaliku maksevahendi P.A.I. käibe korraldamine – jah, “oma raha”! Tahaksid olla pankur või lihtsalt elada sisse sellesse, kuidas rahasüsteem toimib? Tundma õppida ja edendada kohalikku ja kogukondlikku rahasüsteemi? Miks mitte alustada vabatahtlikuna?

 

Ilmselt on veel palju võimalusi, mille peale me ise lihtsalt ei tule. Nii et tule kohale ja vaatame, ehk leiaksid JVK kaudu midagi huvitavat enda jaoks.

Lisaks on JVK-l sõlmitud koostöölepe Töötukassaga, mis tagab selle, et kui registreeritud töötu soovib JVK kaudu tegutseda vabatahtlikuna, siis makstakse talle Töötukassa poolt teatud ulatuses kinni sõidukulud – 10 eurosenti km kohta ning maksimaalselt 26 eurot ühe päeva eest. Samuti saab vabatahtlik sellisel korral Töötukassalt stipendiumi iga vabatahtliku töö päeva eest 3,84 eurot (maksimaalselt 4 päeva eest nädalas).

Ehkki see ei konkureeri muidugi nn tavapalgaga ega olegi selleks mõeldud, aitab see korraldus siiski katta vabatahtliku jaoks kulud ja võimaldab omandada vabatahtliku tegevuse kaudu oskusi, kontakte, töötahet ja täiendada oma CV-d ka siis, kui tööd leida ei õnnestu.

Kui keegi töötuna arvel olev hea inimene tunneb, et tahaks vabatahtliku panustada ühistesse väärtustesse, siis tasub silma peal hoida JVK kaudu pakutaval vabatahtlikul tegevusel ning teavitada osalemissoovist Töötukassat.

Rubriigid

Arhiiv